რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
PMO უახლესი ინსაითი >>> ციფრული ტექნოლოგიები ბრენდინგში
03
მაი

PMO უახლესი ინსაითი >>> ციფრული ტექნოლოგიები ბრენდინგში

ციფრული ტექნოლოგიები ბრენდინგში 


ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად გვხდება ტერმინი ციფრული ტექნოლოგიები, რომლის არსიც ზოგს უფრო მეტად ზოგს კი უფრო ბუნდოვნად ესმის. გარდა იმისა, რომ ციფრული ტექნოლოგიები საკმაოდ ხშირად არის გამოყენებული ცალკე, განყენებულად, მას ასევე სხვადასხვა კომბინაციაში იყენებენ, მაგალითად მარკეტინგთან ერთად.
როგორც ვიცით, ბრენდინგი მარკეტინგის უმნიშვნელოვანესი და განუყოფელი ნაწილია, რომლის წარმატებით განხორციელება, ხშირ შემთხვევაში ორგანიზაციის წარმატებულ მარკეტინგზე მიგვანიშნებს.
მარკეტინგი, ყოველთვის იქ ცდილობდა თავისი ძალების დემონსტრირებას და კომუნიკაციის საინტერესო ჯაჭვის გაბმას, სადაც ადამიანები და შესაბამისად მიზნობრივი აუდიტორია იყო. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ეს იყო რადიო, ტელევიზია, სხვადასხვა ტიპის ბეჭდური მედია და ა.შ. თუმცა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საკომუნიკაციო საშუალებები ციფრულმა ტექნოლოგიებმა სწრაფი ტემპით შეცვალა და სოციალურმა მედიამ საკმაოდ დიდი წილი მოიცვა მომხმარებელთან კომუნიკაციის პროცესში.

რეპორტი დეტალურად >>> https://bit.ly/2WuOPUn