რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+99532) 2377307
ეკა კევლიშვილი

ეკა კევლიშვილი

ბიზნესის განვითარების მენეჯერი/კონსულტანტი

ეკა PMO ბიზნესკონსალტინგის ბიზნესის განვითარების მენეჯერია. კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად ის მოიძიებს ორგანიზაციის გაფართოებასა და ზრდაზე ორიენტირებულ სერვისებსა და ბიზნესის შესაძლებლობებს. PMO ბიზნეს კონსალტინგის ყოველდღიური საქმიანობის ჭრილში, ეკა პასუხისმგებელია, მარკეტინგის, ბრენდინგისა და კომუნიკაციის ღონისძიებების შემუშავებაზე.


ეკას ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებში მარკეტინგის განხრით 14 წლიანი მუშაობის გამოცდილება აქვს. მისი გამოცდილება მარკეტინგში მრავალფეროვანია და მოიცავს რეკლამირებას, კომუნიკაციას, კამპანიების დაგეგმვასა და განხორციელებას, ბეჭდვითი და ციფრული კომუნიკაციის წარმოებას/მართვას.


ეკას მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების განხრით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ამავე უნივერსიტეტში 2012 წელს მიენიჭა დოქტორის ხარისხი მომსახურების მარკეტინგში.