რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
ელენე მინაშვილი

ელენე მინაშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი/კონსულტანტი

ელენე PMO ბიზნეს კონსალტინგში საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერის და ბიზნეს კონსულტანტის პოზიციას იკავებს.


ელენე ამჟამად პასუხისმგებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარებაში და გაღრმავებაში, ამასთან საკონსულტაციო პროექტებში ჩართულია ბაზრის კვლევის და ანალიზის მიმართულებით.


ელენეს კომპეტენციები დაგროვილი აქვს კერძო კაპიტალის ფონდის მიმართულებით მუშაობისას, კომპანიის ინვესტორების დროულ და ხარისხიან რეპორტინგში, ინვესტორების ლოიალობის ზრდაში და გრძელვადიანი ურთიერთობების განვითარებაში. ამასთან, დადგენილი პოლიტიკისა და კრიტერიუმების შესაბამისად, რაც შეიძლება მეტი პოტენციური პარტნიორი კომპანიის გამოვლენაში, მათ დაინტერესებასა და მოზიდვაში, პროაქტიული და რეაქტიული გზებით.


ელენე გახლავთ FLEX 2012 წლის კურსდამთავრებული, ფლობს ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და MBA ხარისხს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.


ელ.ფოსტა: e.minashvili@pmo-bc.com