რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
ემა თოდუა

ემა თოდუა

ბიზნეს ანალიტიკოსი

ემა PMO ბიზნეს კონსალტინგს 2021 წლიდან შემოუერთდა ბიზნეს ანალიტიკოსის პოზიციაზე, მისი მუშაობის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო ისეთ პროექტში, რომლებიც კვლევასა და ანალიტიკურ საქმიანობას გულისხმობდა. ჩართულია როგორც სოციალურ ისე მარკეტინგულ, რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებში.


საკონსულტაციო საქმიანობამდე, ემამ ოთხწლიანი გამოცდილება დააგროვა კვლევით სექტორში. 2018 წლიდან აქტიურად იღებდა მონაწილეობას კერძო და საჯარო სექტორის კვლევებში. ემას აქვს გამოცდილება, სოციოლოგიური კვლევის დაგეგმვისა და განხორციელების ყველა კომპონენტში, მეთოდოლოგიის შემუშავების, საველე კვლევების განხორციელებისა და შემდგომი, როგორც რაოდენობრივი ისე თვისებრივი მონაცემების დამუშავების კუთხით. 


ემა ფლობს კავკასიის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში და ამჟამად სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამაზე.


ელ-ფოსტა: e.todua@pmo-bc.com