რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
ემა თოდუა

ემა თოდუა

უმცროსი ბიზნეს კონსულტანტი

ემა არის PMO-ს უმცროსი ბიზნეს კონსულტანტი,  მან მუშაობის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო ისეთ პროექტში, რომლებიც კვლევასა და ანალიტიკურ საქმიანობას გულისხმობდა. ჩართულია როგორც სოციალურ ისე მარკეტინგულ, რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებში. გარდა ამისა, აქვს გამოცდილება პროექტების მართვის, დაგეგმვისა და კოორდინაციის მიმართულებით.


სანამ საკონსულტაციო ინდუსტრიას შეუერთდებოდა, ემამ ოთხ წლიანი გამოცდილება დააგროვა კვლევით სექტორში. 2018 წლიდან აქტიურად იღებდა მონაწილეობას კერძო და საჯარო სექტორის კვლებში. ემას აქვს გამოცდილება, სოციოლოგიური კვლევის დაგეგმვისა და განხორციელების ყველა კომპონენტში, მეთოდოლოგიის შემუშავების, საველე კვლევის განხორციელებისა და შემდგომი როგორც რაოდენობრივი ისე თვისებრივი მონაცემების დამუშავების კუთხით. 


ემა ფლობს კავკასიის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში და ამჟამად სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამაზე.


ელ-ფოსტა: e.todua@pmo-bc.com