რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
ლიკა ინაშვილი

ლიკა ინაშვილი

მმართველი პარტნიორი

ლიკა PMO ბიზნესკონსალტინგის  თანადამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორია. იგი პასუხისმგებელია ორგანიზაციის  განვითარებაზე, სტრატეგიისა და ხედვის ჩამოყალიბებაზე, ასევე მომსახურების ხარისხსა და კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაზე.


თორმეტი წელია, რაც ლიკა მენეჯმენტის საკონსულტაციო სფეროში მუშაობს, მისი გამოცდილება მოიცავს ბიზნესის განვითარებისა და გაფართოების მიმართულებას, კერძოდ, კორპორატიული და ბიზნეს-სტრატეგიის განვითარებასა და განხორციელებას,  საოპერაციო ეფექტიანობის გაუმჯობესებასა და შეფასებას, ბიზნესგეგმებისა  და ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასებების შემუშავებას.


ლიკას მინიჭებული აქვს ტურინის (იტალია) უნივერსიტეტის  პარეტოს ეკონომიკის სკოლის მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ეკონომიკის ბაკალავრის სტატუსი.


ელ.ფოსტა: lika@pmo-bc.com