რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+99532) 2377307
PMO უახლესი ინსაითი >>> საქართველოს ელექტრონული მოწყობილობების ბაზრის მიმოხილვა
06
Jun

PMO უახლესი ინსაითი >>> საქართველოს ელექტრონული მოწყობილობების ბაზრის მიმოხილვა

საქართველოს ელექტრონული მოწყობილობების ბაზრის მიმოხილვა 


ელექტრონული მოწყობილობების ქვეშ იგულისხმება ისეთი მოწყობილობები, რომელთა ფუნქციონირება დამყარებულია ელექტრულ დენსა ან ელექტრომაგნიტურ ველზე. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს იმ ძირითად საექსპორტო თუ საიმპორტო პარტნიორ ქვეყნებზე, რომელთანაც საქართველოს განსაკუთრებით მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობა გააჩნია იმ ძირითად ელექტრონულ მოწყობილობებთან ერთად, რომლის ექსპორტსა და იმპორტს ეწევა საქართველო ამჟამად. ანგარიში მკითხველს საშუალებას მისცემს შეაფასოს ქართული ელექტრო მოწყობილობების ბაზრის დინამიკა და წარმოდგენა შეექმნას იმ მთავარ გამოწვევებზე, რის წინაშეც დგას ქართული ბაზარი.

საქართველოს ელექტრონული ბაზარი ხასიათდება რამოდენიმე მნიშვნელოვანი თვისებით:

  • ელექტრონული მოწყობილობების წარმოების დაბალი მაჩვენებლები;
  • ელექტრონული მოწყობილობების ექსპორტირება ხდება უმეტესად განვითარებად ქვეყნებში;
  • ელექტრონული მოწყობილობების ექსპორტში რე-ექსპორტის სიჭარბე;
  • ადგილობრივი ბაზრის თანამედროვე სტანდარტებით არასათანადო დარეგულირება.


რეპორტი დეტალურად >>> https://bit.ly/2WmhU0V