ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
ფოკუსი ინდუსტრიაზე >>> კვლევა სოფლის მეურნეობისა და წარმოების სექტორებში მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის შესაძლებლობების გამოსავლენად
21
Nov

ფოკუსი ინდუსტრიაზე >>> კვლევა სოფლის მეურნეობისა და წარმოების სექტორებში მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის შესაბამისი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის შესაძლებლობების გამოსავლენად

PMO-მ, მასშტაბის შესაბამისი მანქანა დანადგარების არსებობის დადგენის მიზნით, იმუშავა ბაზრის კვლევაზე


დავალების მიზანი იყო ჩატარებულიყო ბაზრის კვლევები, რათა დაგვეგდგინა მასშტაბის შესაბამისი მანქანა დანადგარების არსებობა, რომლებსაც ჰქონდათ: შესაბამისობა, შესაძლებლობა და მიზანშეწონილობა საქართველოს რაიონებში სოფლად არსებული მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის.

დავალების მიზნები შემდეგი იყო:

• იმ მანქანა დანადგარების იდენტიფიცირება, რომლებზეც მოთხოვნაა საქართველოს რაიონებში სოფლის მეურნეობის და წარმოების სექტორებიდან. შესაბამისობის, შესაძლებლობებისა და მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით (ROF)


PMO-ს მიერ განხორციელებული სხვა პროექტები იხილეთ:  https://www.pmo-bc.com/ge/projects