რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+99532) 2377307

გუნდი

ლიკა ინაშვილი

ლიკა ინაშვილი

მმართველი პარტნიორი

ლევან გოგოლაძე

ლევან გოგოლაძე

პარტნიორი

ეკა კევლიშვილი

ეკა კევლიშვილი

ბიზნესის განვითარების მენეჯერი/კონსულტანტი

მარიამ ჩაჩუა

მარიამ ჩაჩუა

ბიზნეს კონსულტანტი

რამინ კოჩალიძე

რამინ კოჩალიძე

ბიზნეს კონსულტანტი

ელენე მინაშვილი

ელენე მინაშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი/უმცროსი კონსულტანტი

გიორგი ბულია

გიორგი ბულია

უმცროსი კონსულტანტი

ქეთევან ბურჭულაძე

ქეთევან ბურჭულაძე

ოფის მენეჯერი