რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307

საქართველოს ბანკების ასოციაცია

საქართველოს ბანკების ასოციაცია წარმოადგენს არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომლის მისია საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების უფლებებისა და ინტერესების დაცვაა. იგი აერთიანებს 21 კომერციულ ბანკს და ერთ მსხვილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას.


საქართველოს ბანკების ასოციაციის რეკომენდაციით, PMO ახორციელებს სხვადასხვა საკონსულტაციო პროექტებს საბანკო სექტორში.