რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307

Galagan Advisory

Galagan Advisory არის საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში და პოსტ-საბჭოთა სივრცეში რეგიონალური ჰაბების მეშვეობით ოპერირებს. Galagan Advisory სპეციალიზირდება ორგანიზაციული, ადამიანური რესურსების და ლიდერობის განვითარების მიმართულებით.


PMO, Galagan Advisory-სთან ერთად, საქართველოში ახორციელებს საკონსულტაციო პროექტებს ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით.