რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307

საბანკო ტრენინგ ცენტრი

ITCB 1988 წელს დაფუძნდა და საბანკო მიმართულებით უნგრეთის წამყვან საკონსულტაციო და სატრენინგო ორგანიზაციას წარმოადგენს. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ITCB წამყვან საბანკო ტრენინგ კომპანიად არის აღიარებული. ITCB ახორციელებს ქვეყნის შიგნით აკრედიტირებულ და ასევე, საერთაშორისო პროფესიულ ტრენინგ-პროგრამებს.


PMO-მ, ITCB-სთან ერთად, საქართველოში წარმატებით ჩაატარა ბაზელ II-ის სემინარი. ასევე, კომერციული ბანკებისთვის რისკების მართვის მიმართულებით არაერთი საკონსულტაციო პროექტი განახორციელა.