ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
ბიზნეს კონსულტაცია >>> პროექტის საბოლოო შეფასება „მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT)“
17
Oct

ბიზნეს კონსულტაცია >>> პროექტის საბოლოო შეფასება „მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT)“

პროექტის საბოლოო შეფასება „მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT)“


ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრის (CTC) პროგრამის ფარგლებში და, კახეთის მედია ცენტრთან (MCK) პარტნიორობით, PMO-მ განახორციელა პროექტის „მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტარიუმის (MUSQAT)“ საბოლოო შეფასება. პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა შეეფასებინა  MUSQAT-ის პროექტის საერთო მიღწევები და განხორციელების ხარისხი, ისევე როგორც საერთო გავლენა დაინტერესებულ მხარეებზე და მის სამიზნე აუდიტორიაზე. შეფასება განხორციელდა, პროექტის ლოგიკური ჩარჩოს, ინდიკატორების, საბაზისო ანგარიშის და მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით.


PMO-ს მიერ განხორციელებული სხვა პროექტები იხილეთ:  https://www.pmo-bc.com/ge/projects