რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
ბიზნეს კონსულტაცია >>> საერთაშორისო გაყიდვების ხელშეწყობა
27
აპრ

ბიზნეს კონსულტაცია >>> საერთაშორისო გაყიდვების ხელშეწყობა

PMO-მ წარმატებულად დაასრულა საერთაშორისო გაყიდვების ხელშეწყობის პროექტი Hualing თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან 


პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანი იყო, საერთაშორისო გაყიდვების ხელშეწყობა ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის, რაც გულისხმობს სამიზნე ქვეყნებში, სამიზნე სექტორის მოკვლევასა და შესაბამის სექტორებში ბაზების შექმნას, წინასწარ შეთანხმებული კრიტერიუმების შესაბამისად. პროექტის დროს მოხდა 7 სხვადასხვა ბაზრის სექტორული მიმოხილვა და პოტენციალის კვლევა, ასევე შექმნა ორგანიზაციების დეტალური ბაზები, რომელიც სამომავლოდ ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის პოტენციურ პარტნიორებად განიხილებიან.


PMO-ს მიერ განხორციელებული სხვა პროექტები იხილეთ:  https://www.pmo-bc.com/ge/projects