რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
ბიზნეს კონსულტაცია >>> რეგულირების გავლენის შეფასება
31
Aug

ბიზნეს კონსულტაცია >>> რეგულირების გავლენის შეფასება

საკონსულტაციო კომპანია PMO-მ, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით მიმდინარე რეგიონალური პროგრამის, „მდგრადი ურბანული მობილობა სამხრეთ კავკასიაში (Mobility4Cities)“, ფარგლებში განახორციელა რეგულირების გავლენის შეფასება -„საქართველოში საქალაქთაშორისო კავშირების გასაძლიერებლად“.    

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს კანონში „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ დაგეგმილი ცვლილებების გავლენის შეფასება და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის დარგში პოლიტიკის ეფექტური აღსრულების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. პროექტის განხორციელდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსთან აქტიური თანამშრომლობით.


PMO-ს მიერ განხორციელებული სხვა პროექტები იხილეთ:   https://www.pmo-bc.com/ge/projects