რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
ბიზნეს კონსულტაცია >>> მესაქონლეობის სექტორში პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების დონეზე ტრენინგების საჭიროების შეფასება
23
Oct

ბიზნეს კონსულტაცია >>> მესაქონლეობის სექტორში პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების დონეზე ტრენინგების საჭიროების შეფასება

საკონსულტაციო კომპანია PMO-მ განახორციელა მესაქონლეობის სექტორში პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების დონეზე ტრენინგების საჭიროების შეფასება. 


კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სექტორში უნარების განვითარების საჭიროებების გამოვლენა, მოთხოვნადი პროფესიების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების შემუშავება სექტორში არსებული ცოდნის დეფიციტის შესავსებად საჭირო ტრენინგებისა და სასწავლო კურსების შესახებ. კვლევა განხორციელდა Land O’lakes Venture 37-ის პროგრამის -„ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“, ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით.


PMO-ს მიერ განხორციელებული სხვა პროექტები იხილეთ:  https://www.pmo-bc.com/ge/projects