რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
PMO უახლესი ინსაითი >>> მოტივაციის თეორიები მენეჯმენტში
18
Nov

PMO უახლესი ინსაითი >>> მოტივაციის თეორიები მენეჯმენტში

მოტივაციის თეორიები მენეჯმენტში


მოტივაცია არის ის, რაც გვიბიძგებს მიზნის მიღწევისკენ, გვაგრძნობინებს თავს უკეთესად, რამაც საბოლოოდ შეიძლება იმოქმედოს ჩვენი ცხოვრების ხარისხზე.

მოტივაციის თეორიები შეიძლება დაეხმაროს მენეჯმენტის გუნდებს განსაზღვრონ საუკეთესო გზა ბიზნეს მიზნის მისაღწევად. ეს არის ინსტრუმენტები, რომლის სწორად გამოყენებისას მენეჯერებს შეუძლიათ გაზარდონ თანამშრომლების კმაყოფილების დონე ან  შეამცირონ მათი დენადობის მაჩვენებელი.

რატომ უნდა გამოიყენონ მენეჯერებმა სამოტივაციო თეორიები სამუშაო ადგილზე?

დასაქმებულების მოტივაცია გადამწყვეტი ფაქტორია ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებისთვის, მაგრამ ადამიანები ფუნდამენტურად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და ყველა არ რეაგირებს ერთნაირად კონკრეტულ სიტუაციასა ან გარემოზე. ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მათი თანამშრომლების განსხვავებული მახასიათებლების დადგენა, არამედ იმის ცოდნაც, თუ რა ამოძრავებს და ამოტივირებს ამ კონკრეტულ პიროვნებებს. ამ ინფორმაციით შეიარაღებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ პერსონალის მოტივაციისა და წახალისების გზების მორგება და სამუშაო ადგილზე ჩართულობისა და მოტივაციის დონე მკვეთრად გაუმჯობესება.

მოტივაციის თეორიების გამოყენება შეიძლება მოიცავდეს წახალისების შეთავაზებას, საჭიროებების დაკმაყოფილებას ან ჯილდოების მიცემას გუნდის მოტივაციისთვის კონკრეტული მიზნის მისაღწევად.

ამ სტატიაში გავეცნობით ხუთ თეორიას მენეჯმენტის გუნდებისთვის.


რეპორტი დეტალურად >>> https://bit.ly/3nqlPLc