რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
PMO უახლესი ინსაითი >>> სიტუაციური ლიდერობა
07
დეკ

PMO უახლესი ინსაითი >>> სიტუაციური ლიდერობა

სიტუაციური ლიდერობა


ლიდერობა და მართვა ხშირად ერთმანეთთან გათანაბრებული პროცესების ილუზიას ქმნის. აღნიშნულ ფაქტს მრავალი მიზეზი  განაპირობებს: ორივე მათგანი ჯგუფში მუშაობს, ორივესთვის მიზნის მიღწევა წარმატების მომტანია და რაც მთავარია ორივეს აქვს ძალაუფლება.

ლიდერობის მრავალი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ მართვა უფრო რუტინასთან, ხოლო ლიდერობა ცვლილებებთან და სიახლეებთანაა კავშირში, თუმცა აღსანიშნავია რომ ორივე კრიტიკულად მნიშნველოვანია ორგანიზაციის ეფექტური მუშაობისთვის. ლიდერობის კონცეფციის  ცნობილი მკვლევარი ჯონ კოტტერი ამბობს: „თუ ორგანიზაციას ჰყავს მხოლოდ კარგი ლიდერი შედეგები აზრს მოკლებული იქნება. თუ მხოლოდ კარგი მმართველი, მაშინ პროცესი ძალზე ბიუროკრატიული“[1]


რეპორტი დეტალურად >>> https://cutt.ly/KYchSfM