რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307

Predicative Index

PMO Predictive Index-ის ექსკლუზიური პატრნიორია კავკასიაში.


Predictive Index წარმოადგენს გლობალურ ადამიანური რესურსების მართვის პლატფორმას. აღნიშნული პლატფორმა ორგანიზაციებს აძლევს საშუალებას მიიღოს ადამიანური რესურსების მართვის საერთაშორისო მეთოდი,  ეფექტურად მოახდინოს თანამშრომელთა შერჩევა და აყვანა, გაზარდოს მათი ჩართულობა და შეინარჩუნოს ისინი, განავითაროს გუნდი, აღმოაჩინოს არსებულ თანამშრომელთა პოტენციალი და მართოს კონფლიქტები.