რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307

პროექტები

 • Land O'Lakes

  მესაქონლეობის სექტორში პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების დონეზე ტრენინგების საჭიროების შეფასება

  მეტის ნახვა

 • Land O'Lakes

  შრომის ბაზრის მოთხოვნების კვლევა სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის სპეციალისტის / მენეჯერების საჭიროებაზე სურსათის წარმოების ინდუსტრიაში.

  მეტის ნახვა

 • Land O'Lakes

  საბაზრო ფასების შესახებ ინფორმაციის საჭიროებისა და გავრცელების არხების კვლევა რძისა და ხორცპროდუქტების სექტორში

  მეტის ნახვა

 • Land O'Lakes

  საქონლის ხორცის ბაზრის სისტემის ანალიზი საქართველოში

  მეტის ნახვა