რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
Land O'Lakes
სპონსორი:
USDA
პროექტი:
მესაქონლეობის სექტორში პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების დონეზე ტრენინგების საჭიროების შეფასება
თარიღი:
მაი 2021 / სექ 2021

მესაქონლეობის სექტორში პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების დონეზე ტრენინგების საჭიროების შეფასება


საკონსულტაციო კომპანია PMO-მ განახორციელა მესაქონლეობის სექტორში პირველადი წარმოებისა და გადამუშავების დონეზე ტრენინგების საჭიროების შეფასება. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სექტორში უნარების განვითარების საჭიროებების გამოვლენა, მოთხოვნადი პროფესიების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების შემუშავება სექტორში არსებული ცოდნის დეფიციტის შესავსებად საჭირო ტრენინგებისა და სასწავლო კურსების შესახებ. კვლევა განხორციელდა Land O’lakes Venture 37-ის პროგრამის -„ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“, ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8