რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
Land O'Lakes
სპონსორი:
USDA
პროექტი:
საქონლის ხორცის ბაზრის სისტემის ანალიზი საქართველოში
თარიღი:
მარ 2019 / მაი 2019

საქონლის ხორცის ბაზრის სისტემის ანალიზი საქართველოში


კვლევა მომზადდა პროექტის -„უსაფრთხო და ხარისხიანი ინვესტიციები მესაქონლეობაში (SQIL)“- ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Land O’Lakes International Development-ის მიერ აშშ-ს სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის (USDA) მხარდაჭერით. პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვში არსებული გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შეფასება და იმ საჭროებების გამოვლენა, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი წარმოების გაძლიერებასა და საექსპორტო პოტენციალის ათვისებას. PMO-ა გუნდმა მოახდინა საქონლის ხორცის ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი, კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეული კომპონენტი, პირველადი წარმოებიდან დაწყებული საცალო ბაზრისა და საბოლოო მომხმარებლების ჩათვლით. კვლევის შედეგების საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები, რომლებიც გამოყენებული იქნება როგორც გზამკვლევი რათა შემუშავდეს საჭიროებაზე მორგებული მხარდამჭერი პროგრამები ადგილობრივი საქონლის ხორცის ბაზრის გასაძიერებლად.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7