ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო
სპონსორი:
Caucasus Nature Fund CNF
პროექტი:
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების საჭიროებების შეფასება და სამოქმედო გეგმა
თარიღი:
თებ 2020 / ივნ 2020

საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების საჭიროებების შეფასება და სამოქმედო გეგმა


პროექტის მიზანი იყო ყოვლისმომცველი საჭიროებების შეაფასებისა და პოტენციალის გაძლიერების სამუშაო გეგმის შემუშავების მეშვეობით საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემის არსებული მენეჯმენტის პრაქტიკის გაუმჯობესება. შეფასება მოიცავდა არსებული ორგანიზაციული სტრუქტურის, ფუნქციური გადანაწილების, მართვის პრაქტიკისა და არსებული გამოცდილების შეფასებას. შედეგების საფუძველზე მომზადდება მრავალმხრივი შესაძლებლობების გაძლიერების სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება გზამკვლევი დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვის, რათა ორგანიზაციის ფარგლებში განახორციელოს სხვადასხვა აქტივობები.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8