რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სპონსორი:
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
პროექტი:
რეგულირების გავლენის შეფასება -„საქართველოში საქალაქთაშორისო კავშირების გასაძლიერებლად“
თარიღი:
ნოე 2020 / მარ 2021

რეგულირების გავლენის შეფასება -„საქართველოში საქალაქთაშორისო კავშირების გასაძლიერებლად“


პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს კანონში „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ დაგეგმილი ცვლილებების გავლენის შეფასება და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის დარგში პოლიტიკის ეფექტური აღსრულების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. პროექტის განხორციელდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსთან აქტიური თანამშრომლობით.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7