რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
სპონსორი:
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
პროექტი:
კვლევა 11 შერჩეულ მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის პერიოდში და პოსტკრიზისულ პერიოდში სოციალური მომსახურებისა და დახმარების პროცესის შესწავლა და ხარვეზების გამოვლენა და სამართლებრივი თუ სისტემური რეკომენდაციების შემუშავება.
თარიღი:
ივლ 2020 / ოქტ 2020

კვლევა 11 შერჩეულ მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის პერიოდში და პოსტკრიზისულ პერიოდში სოციალური მომსახურებისა და დახმარების პროცესის შესწავლა და ხარვეზების გამოვლენა და სამართლებრივი თუ სისტემური რეკომენდაციების შემუშავება.


აღნიშნული კვლევა, შეისწავლის, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში სოციალური სერვისებისა და დახმარებების მიწოდების პროცესს კორონავირუსთან დაკავშირებული კრიზისისა და პოსტ-კრიზისულ პერიოდში. კვლევის მიზანს წარმოადგენს შეაფასოს მუნიციპალიტეტების მიერ გაწეული სოციალური სერვისებისა და დახმარებების თანხვედრა სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის საჭიროებებთან, გამოავლინოს არსებული ხარვეზები და შეიმუშავოს რეკომენდაციები რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტების დონეზე  დროული, სრული, გამჭვირვალე და საჭიროებაზე მორგებული სოციალური პროგრამების განხორციელებისა და სოციალური დახმარების გაცემის პროცესს.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7