რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
IPECS Partnership
პროექტი:
ბიზნეს გეგმის შემუშავება
თარიღი:
ოქტ 2019 / ნოე 2019

ბიზნეს გეგმის შემუშავება

პროექტის ფარგლებში საქართველოს ტურისტული გარემოს, ავია მიმოსვლის სტატისტიკისა და განთავსების საშუალებების სექტორის ანალიზის საფუძლევზე იპექს პარტნერშიფისთვის შემუშავდა განვითარების სტრატეგია, ადეკვატური ბიზნეს გეგმა და ხუთ წლიანი სამოქმედო გეგმა. პროექტის ფარგლებში იგეგმება 96 თანამშრომლის დასაქმება. პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 18.6 მილიონ ამერიკულ დოლარს.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8