რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
სვერის სათავგადასავლო ბანაკი
პროექტი:
საკომუნიკაციო სტრატეგია სვერის სათავგადასავლო ბანაკისთვის
თარიღი:
თებ 2021 / აპრ 2021

საკომუნიკაციო სტრატეგია სვერის სათავგადასავლო ბანაკისთვის


საკომუნიკაციო სტრატეგიის მიზანი იყო, PMO-ს გუნდს მიერ ვია ფერატას ატრაქციისათვის, რომელიც სვერის სათავგადასავლო ბანაკში მდებარეობს, მიზნობრივი აუდიტორიის, საკომუნიკაციო არხებისა და საკომუნიკაციო მესიჯების იდენტიფიცირება და ერთმანეთთან შესაბამისად დაკავშრება. პროექტის ფარგლებში კონსულტანტთა ჯგუფმა განახორციელაბ ბაზრის კვლევა საკომუნიკაციო ახრსების და სამიზნე ჯგუფების მიხედვით საკომუნიკაციო მესიჯების განსაზღვრა.
მნიშნელოვანია გამოვყოთ სვერის ბანაკის და კერძოდ ვია ფერატას ატრაქციის ღირებულებების განსაზღვრაც მიზნობრივი ჯგუფებისთვის, იმისათვის, რომ უკეთესად იყოს გაანალიზებული თითოეული საკომუნიკაციო მესიჯი.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7