რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
International Finance Corporation
სპონსორი:
International Finance Corporation
პროექტი:
კარგი კორპორატიული მმართველობის პრაქტიკისა და ერთიანი სოციალური და გარემოსდაცვით სტანდარტების დანერგვის მხარდაჭერა საქართველოში მოქმედ კომპანიებსა და ფინანსური ინსტიტუტებში
თარიღი:
აგვ 2020 / მარ 2021

კარგი კორპორატიული მმართველობის პრაქტიკისა და ერთიანი სოციალური და გარემოსდაცვით სტანდარტების დანერგვის მხარდაჭერა საქართველოში მოქმედ კომპანიებსა და ფინანსური ინსტიტუტებში


პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს კერძო კომპანიებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებში კარგი კორპორატიული მმართველობის პრაქტიკისა და სოციალური და გარემოსდაცვითი სტანდარტების ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩვენი გუნდი განახორციელებს საჯარო დისკუსიების, ტრენინგების, ვორქშოპებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფას, რათა ხელი შეუწყოს კერძო და საფინანსო სექტორში კარგი კორპორატიული პტაქტიკის დანერგვას IFC-ის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8