ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში
სპონსორი:
United States Agency for International Development (USAID)
პროექტი:
ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში
თარიღი:
დეკ 2012 / თებ 2013

ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში


ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში(WMTR) წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ პროექტს. პროექტი მიზნად ისახავდა კახეთის და აჭარის რეგიონებში ნარჩენების მართვის სისტემის შემუშავებაში დახმარების გაწევას ადგილობრივ თვითმართველობებსა და მუნიციპალიტეტებისთვის, ასევე, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის და თემებისთვის. აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა შესაბამისი საინფორმაციო მასალა და ორგანიზება გაეწია ბათუმსა და თელავში ნარჩენების მართვის სტრატეგიისა და სატარიფო პოლიტიკის თემებზე საჯარო განხილვის პროცესს.

მსგავსი პროექტები