ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
კაპიტალ ბანკი
პროექტი:
ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტები
თარიღი:
ოქტ 2014 / დეკ 2014

ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტები


პროექტის მიზანი იყო კაპიტალ ბანკის მხარდაჭერა საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტების დანერგვაში. საწყის ეტაპზე ჩატარდა ბანკის არსებული რისკის მართვის სისტემის დიაგნოსტიკა და შედგა დოკუმენტი, რომელშიც აღწერილი იყო შეუსაბამობები ბაზელ II-ის მოთხოვნებსა და არსებულ სისტემას შორის. აღნიშნულ დიაგნოსტიკაზე დაყრდნობით, ბანკისთვის შემუშავდა და დაინერგა ფინანსური, საბაზრო და საოპერაციო რისკების მართვის ახალი სისტემა.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8