რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ფლაი ჯორჯია
პროექტი:
ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებული ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია
თარიღი:
აგვ 2012 / ნოე 2012

ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებული ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია


პროექტის მიზანს წარმოადგენდა კომპანიის ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებული ბიზნესპროცესების აღწერა და ოპტიმიზაცია. პირველ ეტაპზე გამოვლინდა და აღიწერა ორგანიზაციაში არსებული ძირითადი ბიზნესპროცესები. შემდგომ ეტაპზე კი სიღრმისეულად გაანალიზდა As-Is ბიზნესპროცესები მათი ოპტიმიზაციის მიზნით და შეიქმნა ბიზნესპროცესების To-Be ვერსია.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7