რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+99532) 2377307
კლიენტი:
ესელ კომპანი
სპონსორი:
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
პროექტი:
ტექნიკური მხარდაჭერა კომპანიის ორგანიზაციული განვითარებისთვის
თარიღი:
ოქტ 2018 / დეკ 2018

ტექნიკური მხარდაჭერა კომპანიის ორგანიზაციული განვითარებისთვის


PMO-მ კომპანიას გაუწია ტექნიკური დახმარება ორგანიზაციული განვითარების საკითხებში. პროექტი მოიცავდა ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციას, თანამშრომელთა გადამზადებას, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ბიზნეს არეალის გაფართოების კვლევასა  და მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარებას.


SL არის ახალციხეში მდებარე საცხობი და საკონდიტრო კომპანია.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5