რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
შემოსავლების სამსახური
სპონსორი:
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
პროექტი:
საქართველოს შემოსავლების სამსახურისთვის სტრატეგიული დაგეგმვისა და შესრულებაზე დაფუძნებული მართვის პროცესის მიმოხილვა
თარიღი:
ნოე 2018 / მარ 2019

საქართველოს შემოსავლების სამსახურისთვის სტრატეგიული დაგეგმვისა და შესრულებაზე დაფუძნებული მართვის პროცესის მიმოხილვა, ტრენინგი და მიღებული  ცოდნის გამოყენებაში დახმარება


პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს შემოსავლების სამსახურისთვის, ეფექტური და მოქნილი სტრატეგიული დაგეგმვის პროცედურების განვითარებასა და განხორციელებაში დახმარების გაწევა, სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ოპტიმიზაციისა და სტრატეგიის შემუშავებაში ჩართული პირების უნარების განვითარებით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესისა და ძირითადი ჩართული სამსახურების მიმოხილვა, მიმდინარე პროცესების ოპტიმიზაცია და ჩატარდება შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთა  სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესისთვის საჭირო  უნარების განსავითარებელი ტრენინგი. პროექტის ჭრილში, ასევე, მოხდება თანამშრომლებისთვის დახმარების გაწევა სტრატეგიული მიზნების თანმხვედრი,  2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7