რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი “მმართველობა განვითარებისთვის” (USAID G4G)
პროექტი:
რეგულირების გავლენის შეფასება
თარიღი:
სექ 2018 / მაი 2019

ელექტრო და  ელექტრონული პროდუქტების ბაზარზე  რეგულირების  გავლენის შეფასება


საქართველოს მთვარობის უმთავრეს პრიორტეტს საქართველოს კანონმდებლობის ევროპული საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევა წარმოადგენს. ამ ზოგადი პოლიტიის ერთ-ერთი მიმართულებაა საქართველოს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ბაზრის რეგულირება ევრო დირექტივების შესაბამისად. რეფორმა თავის მხრივ, მოიცავს ორი დირექტივის (დაბალი ძაბვის დირექტივა (LVD), ელექტრო მაგნიტური თავსებადობის დირექტივა (EMCD)) განხორციელებას კონკრეტულ ვადებში. რეფორმის ეფექტურად განსახორციელებლად , USAID-ის პროექტი "მმართველობა განვითარებისთვის - G4G", PMO ბიზნეს კონსალტინგთან ერთად ატარებს რეგულაციის გავლენის შეფასებას (RIA). 


მმართველობა განვითარებისთვის (G4G) საქართველოში ხუთწლიანი, მრავალმილიონიანი პროექტია, რომელიც USAID- მა საქართველოს მთავრობის მხარდასაჭერად შექმნა. პროექტის ფარგლებში, მხარდაჭერა მიმართული იქნება უკეთესი გარემოს შექმნისკენ, რომელშიც საკანონმდებლო და მარეგულირებელი რეფორმები სამართლიანად და გამჭვირვალედ იქნება დაგეგმილი, განხორციელებული და აღსრულებული საკონსულტაციო დიალოგის ჭრილში.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7