რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ICON
პროექტი:
ფინანსური აუდიტი
თარიღი:
ოქტ 2013 / დეკ 2013

ფინანსური აუდიტი


პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა კომპანიის აუდიტი, საგადასახადო რისკების იდენტიფიცირებისა და ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.


ICON-ი საქართველოში მოქმედი სარეკლამო კომპანიაა.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7