რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+99532) 2377307
კლიენტი:
აგროვიტა
სპონსორი:
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
პროექტი:
ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა და სტრატეგიის შემუშავება
თარიღი:
აპრ 2018 / ივლ 2018

ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა და სტრატეგიის შემუშავება


PMO- მ კომპანიის მთავარი გამოწვევებისა და პრობლემების გამოსავლენად   ბაზრის კვლევა  და ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა ჩაატარა. დიაგნოსტიკა მოიცავდა როგორც არსებული ბაზრის ანალიზსა და ზრდის პოტენციალის შესწავლას, ასევე შიდა ორგანიზაციულ ანალიზს. PMO- მ მოიპოვა ინფორმაცია ბაზრის მთავარი მოთამაშეების შესახებ, შეისწავლა ბაზრის ზომა და ბაზარზე მოთამაშეების წილი. ასევე განხორციელდა კონკურენტული უპირატეოსბების, კომპანიის ზრდის პოტენციალისა და პროდუქციის მოთხოვნაზე მოქმედი ფაქტორებიას ანალიზი. პროექტის ფარგლებში,   PMO- მ მოახდინა კომპანიის წამყვანი ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია და რუკის შედგენა, ასევე მოხდა პროცესების თანმდევი მთავარი პრობლემებისა და რისკების იდენტიფიცირება და მათი ოპტიმიზაცია. PMO- მ ასევე განავითარა კომპანიის სტრატეგია და სტრუქტურა, დაიგეგმა მარკეტინგის, გაყიდვებისა და ფინანსების მიმართულებების ქმედებები.


აგროვიტა 2008 წელს დაფუძნდა. კომპანია გერმანული ქიმიკატების კომპანიის "BASF"-ის ოფიციალური პარტნიორია საქართველოში. კომპანია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტრს  მაღალი ხარისხის მქონე ევროპული წარმოების   მცენარეთა დაცვის საშუალებებით ამარაგებს.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5