რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
კავკასიური სახლი
პროექტი:
ფინანსური აუდიტი
თარიღი:
თებ 2017 / აპრ 2017

ფინანსური აუდიტი


პროექტის მიზანი იყო აღნიშნული ორგანიზაციის ფინანსური ანგარიშების აუდიტის ჩატარება. კავკასიურ სახლს ოთხი წლის განმავლობაში, 2013-დან 2016 წლამდე, სრული ფინანსური აუდიტი ჩაუატარდა. აუდიტი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შესრულდა. რაც გულისხმობს ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, მომზადებასა და ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის ობიექტურ ანალიზს.


კავკასიური სახლი საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციაა. მისი მისიაა კავკასიის მშვიდობიანი განვითარებისა და კულტურული ინტეგრაციისთვის იდეოლოგიური და ინტელექტუალური საფუძვლების მომზადება.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7