ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
პატარძეული
პროექტი:
ფინანსური აუდიტი
თარიღი:
დეკ 2013 / იან 2014

ფინანსური აუდიტი


პროექტის მიზანი იყო აღნიშნული ორგანიზაციის ფინანსური აუდიტის ჩატარება. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა წლიური ფინანსური ანგარიშების სრული აუდიტი, აღნიშნული ითვალისწინებს, ანალიზს და დასაბუთებას იმისა რომ, ფინანსური ანგარიშები მომზადებულია საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად, არსებითი შეცდომების გარეშე და სრულად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8