რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს კომერციული ბანკები
პროექტი:
ტრენინგი ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტებში
თარიღი:
თებ 2014 / აპრ 2014

ტრენინგი ბაზელ II-ის რისკის მართვის სტანდარტებში


საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად ქართული კომერციული ბანკები ვალდებულნი იყვნენ 2014 წლის ბოლომდე თავიანთი რისკის მართვის სტანდარტები მოეყვანათ ბაზელ II-ის სტანდარტებთან შესაბამისობაში. კომერციულ ბანკებთან ჩატარებული შეხვედრების შედეგად გამოვლინდა, რომ მათ არ გააჩნდათ რისკის მართვის საკმარისი გამოცდილება და უნარები, აგრეთვე, აღნიშნული ცვლილების განხორციელებისთვის საკმარისი შიდა რესურსი. შედეგად, საბანკო ტრენინგისა და კონსალტინგის საერთაშორისო ინსტიტუტთან (ITCB) პარტნიორობით, რომელიც აღნიშნულ სფეროში წარმოადგენს უნგრეთის ერთ-ერთ მოწინავე ინსტიტუტს, შედგა პროგრამა და ჩატარდა სამდღიანი, საქართველოს კანონმდებლობაზე მორგებული, პრაქტიკული ტრენინგი. ტრენინგს დაესწრო თითქმის ყველა კომერციული ბანკის წარმომადგენელი.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7