ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
საერთაშორისო კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია
პროექტი:
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებში ცემენტის ბაზრის კვლევა
თარიღი:
მაი 2012 / ივლ 2012

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებში ცემენტის ბაზრის კვლევა


აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ცემენტის ბაზრის კვლევა, ერთ-ერთი მსხვილი საერთაშორისო კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანიის დაკვეთით. პროექტის ფარგლებში სამი დამოუკიდებელი ანგარიში მომზადდა - დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებისთვის, საქართველოსა და უკრაინისთვის.
პროექტი ითვალისწინებდა მიმდინარე საბაზრო ტენდენციების დეტალურ ანალიზს, როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების კუთხით. აღნიშნულზე დაყრდნობით შემუშავდა ხუთწლიანი საბაზრო პროგნოზი. ანგარიში აგრეთვე მოიცავდა დეტალურ ინფორმაციას და ანალიზს ცემენტის ინდუსტრიაში არსებულ კონკურენტულ გარემოზე.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8