რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
კრისტალი
პროექტი:
საკრედიტო ოფიცრების ტრენინგი
თარიღი:
ნოე 2018 / იან 2019

საკრედიტო ოფიცრების ტრენინგი


PMO-მ განახორციელა საკრედიტო ოფიცრების გადამზადების პროგრამა, რომლიც მიმართული იყო საქართველოს მასშტაბით 60 საკრედიტო ოფიცრის უნარების გაძლიერებისკენ მიკრო და SME მომხმარებლების ფინანსურ ანალიზში.


ს.ს. "კრისტალი" ადგილობრივი, მზარდი მიკრო საფინასო ორგანიზაციაა, რომელიც ორიენტირებულია  საქართველოში მიკრო და მცირე ბიზნეს სექტორის განვითარებაზე. კომპანია ძირითადად კონცენტრირდება რეგიონებში მომუშავე ფერმერებისა და მიკრო საწარმოების განვითარებაზე.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7