რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო
სპონსორი:
Caucasus Nature Fund CNF
პროექტი:
ბორჯომ ხარაგაულისა და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიებისთვის შემოსავლის მომტანი პროექტების იდენტიფიცირება, შეფასება და ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა
თარიღი:
დეკ 2019 / ივნ 2020

ბორჯომ ხარაგაულისა და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიებისთვის შემოსავლის მომტანი პროექტების იდენტიფიცირება, შეფასება და ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა


პროექტი განხორციელებულ იქნა კავკასიის ბუნების ფონდის მხარდაჭერით. პროექტის საბოლოო მიზანი იყო ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისა და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ტურიზმის პოტენციალის გაზრდაში მხარდაჭერა. პროექტის ფარგლებში ჩვენმა გუნდმა შეაფასა არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, პროდუქტები და მომსახურებები დაცული ტერიტორიების ფარგლებში. ტურიზმიდან შემოსავლების გაზრდის შესაძლებლობების მიზნით იდენტიფიცირება მოხდა პოტენციური პროდუქტების, მომსახურებების და ინფრასტრუქტურის განვითარების საჭიროებების, ასევე თითოეული პროექტისთვის  მომზადდა განხორციელების გეგმა, მათ შორის საინვესტიციო გეგმა, მართვისა და ადმინისტრირების გეგმა, ასევე მარკეტინგული გეგმა დაცულ ტერიტორიებზე ახალი ვიზიტორების მოზიდვის მიზნით. ასევე მომზადდა რეკომენდაციები ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში გარემოს მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7