რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
HEKS-EPER
სპონსორი:
HEKS-EPER
პროექტი:
პროგრამის გასვლის სტრატეგია PROCEED პროექტისთვის, რომელიც განხორციელდა HEKS-EPER და ELKANA– ს მიერ ENPARD პროგრამის ფარგლებში
თარიღი:
აგვ 2020 / სექ 2020

პროგრამის გასვლის სტრატეგია PROCEED პროექტისთვის, რომელიც განხორციელდა HEKS-EPER და ELKANA– ს მიერ ENPARD პროგრამის ფარგლებში


პროექტის მიზანია შეიმუშაოს პროგრამის გასვლის სტრატეგია PROCEED პროგრამაზე, რომელსაც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ახორციელებენ HEKS-EPER და ELKANA, ENPARD პროგრამის ფარგლებში. პროგრამა თავის საქმიანობას 2020 წლის ნოემბერში ასრულებს და მიზნად ისახავს გასვლის სტრატეგიის შემუშავებას, რაც უზრუნველყოფს მიღწეული შედეგების მდგრადობას და ბენეფიციართა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობას ამ პროგრამის მიმართ. ჩვენმა გუნდმა ჩაატარა პროგრამის დოკუმენტაციის დეტალური შეფასება და ჩაატარა ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები პროგრამის პირდაპირ და არაპირდაპირი დაინტერესებულ მხარეებთან. შედეგების საფუძველზე შემუშავდება პროგრამა Exit Strategy, რომელიც მოიცავს გასვლის კომუნიკაციის სტრატეგიას პირდაპირი და არაპირდაპირი ჩართული მხარეებით, მათ შორის ბენეფიციარები, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, სხვა დონორი ორგანიზაციები და ასევე მომსახურების მიმწოდებლები, რომლებიც ასრულებდნენ სხვადასხვა მომსახურებას პროგრამის გუნდის დაკვეთით.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7