ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
Land O'Lakes
სპონსორი:
USDA
პროექტი:
საბაზრო ფასების შესახებ ინფორმაციის საჭიროებისა და გავრცელების არხების კვლევა რძისა და ხორცპროდუქტების სექტორში
თარიღი:
ნოე 2019 / თებ 2020

საბაზრო ფასების შესახებ ინფორმაციის საჭიროებისა და გავრცელების არხების კვლევა რძისა და ხორცპროდუქტების სექტორში 


პროექტი განხორციელდა აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის „უსაფრთხო და ხარისხიანი ინვესტიციები მესაქონლეობაში (SQIL)“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Land O’Lakes international development-ის მიერ. პროექტის მიზანს წარმოადგენს გამოავლინოს რძისა და ხორცპროდუქტების წარმოების სექტორში საბაზრო ფასების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მექანიზმები და სექტორის წარმომადგენელთა საჭიროებები საბაზრო ფასების ინფორმაციასთან დაკავშირებით. კვლევის საფუძველზე მომზადდება რეკომენდაციები საბაზრო ფასების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მექანიზმის გაუმჯობესების თაობაზე.


Land’O Lakes International development აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „უსაფრთხო და ხარისხიანი ინვესტიციები მესაქონლეობაში (SQIL)“. პროექტის მიზანს წარმოადგენს რძისა და ხორცპროდუქტების წარმოების სექტორში სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის გაუმჯობესება.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7 8