ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
SwissContact საქართველო
პროექტი:
ბიზნეს მხარდაჭერის სერვისის შექმნა საქართველოში, მცირე და საშუალო ზომის ღვინის საწარმოებისთვის
თარიღი:
აპრ 2022 / ივლ 2022

ბიზნეს მხარდაჭერის სერვისის შექმნა საქართველოში, მცირე და საშუალო ზომის ღვინის საწარმოებისთვის


პროექტის მიზანი იყო, ბიზნესის მხარდამჭერი პაკეტების იდენტიფიცირება, რომელსაც შესთავაზებს, ბიზნესის მხარდამჭერი სერვისების დაწესებულება, რეკომენდაციის სახით, მცირე და საშუალო ღვინის მეწარმეებს მათი საჭიროებებზე დაყრდნობით. ბიზნესის მხარდამჭერი პაკეტების იდენტიფიცირება მოიცავს: ბიზნესის ზრდის შეზღუდევების ანალიზს. აგრეთვე, იმის განსაზღვრას, თუ რომელი მხარდაჭერის სერვისებია საჭირო ამჟამად და არსებული სერვისების ეფექტურობის შეფასებას, რაც უკვე ხელმისაწვომდია მცირე და საშუალო ზომის ღვინის საწარმოებისთვის, საქართველოს რაიონებში.

პროექტის მიზნები იყო:

• მცირე და საშუალო ზომის ღვინის ქარხნების საჭიროებების ანალიზი,  რაც დაეხმარებათ გაზარდონ და განავითარონ  ბიზნესი და შეგვესწავლა საწარმოთა გამოცდილება, ბიზნესის მხარდაჭერის სერვისების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით

• რაიონებში არსებული მცირე და საშუალო ზომის მეღვინეობისთვის, ბიზნესის მხარდაჭერის სერვისების ძირითადი ტიპების მიწოდების ანალიზი, მათი ეფექტურობის ანალიზი და რეკომენდაციების გაცემა, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესება.

• რეკომენდაციები, რომელიც საშუალებას მისცემდა მცირე და საშუალო ზომის მეღვინეებს წვდომა გარზარდათ ბიზნესის მხარდაჭერის სერვისებზე.

მსგავსი პროექტები