ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
სპონსორი:
United Nations Development Programme (UNDP)
პროექტი:
Improving Rural Development in Georgia
თარიღი:
აპრ 2022 / ივლ 2022

სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში

PMO-ს გუნდმა სოფლის მეურნეობის სექტორში მცირე და საშუალო ბიზნესების ხელშესაწყობად განახორციელა საჭიროებების შეფასება და შექმნა ელექტრონული სწავლების კურსის კონტენტი. პროექტი ითვალისწინებდა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად სექტორული ბიზნესების მხარდაჭერას ფინანსური მართვის პროცესების დიჯიტალიზაციის პროცესში, გაყიდვების არხების დივერსიფიკაციასა და ციფრული ინსტრუმენტების დანერგვას პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაციის მიზნით.

პროექტის ძირითადი მიზნების მისაღწევად შემდეგი აქტივობები განხორციელდა:

  • უნარების განვითარების სპეციფიკური საჭიროებების განსაზღვრა
  • კონტენტის შექმნა და ელექტრონული სასწავლო კურსის განვითარება, მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი ინტერფეისის გათვალისწინებით
  • სამიზნე ჯგუფში არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესების ციფრული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მოტივაციისთვის ინფორმაციის გავრცელება
  • პროექტების შედეგების შეფასება

ეს პროექტი განხორციელდა ბორჯომი LAG-თან პარტნიორობითა და UNDP-ის დაფინანსებით

მსგავსი პროექტები