ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
USAID HICD Activity
სპონსორი:
USAID HICD Activity
პროექტი:
აღმასრულებელი მრგვალი მაგიდის სესიები ფონდების მოძიებაზე
თარიღი:
თებ 2022 / აგვ 2022

აღმასრულებელი მრგვალი მაგიდის სესიები ფონდების მოძიებაზე


USAID-ის HICD-ის პროექტის ფარგლებში, ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია PMO-მ ორგანიზაციული ფონდების მოძიების შესახებ, განახორციელა ცამეტი ჯგუფური ქოუჩინ სესია. შერჩეული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მოხდა თანამშრომლობის, კოლექტიური სწავლებისა და ორგანიზაციულ განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა, მონაწილეები აღეჭუვა შესაბამისი უნარ-ჩვევებითა და ცოდნით, დაფინანსების მოძიების ეფექტური გზებისა და მათი რეალურ კონტექსტში გამოყენების შესახებ. პროექტის დასრულების შემდეგ, მონაწილე ორგანიზაციებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ შეიმუშაონ ფონდების მოზიდვის სტრატეგია, დონორთა კომუნიკაციის გეგმა, მისი შემდგომი პილოტირება და ტექნიკურად გამართული კონკურენტუნარიანი საპროექტო წინადადებების შემუშავება. სესიების განმავლობაში მენტორის მხარდაჭერით, შემუშავებული დოკუმეტები, სამომავლოდ ხელს შეუწყობს დაფინანსების მოძიებასა და დონორებთან კომუნიკაციის პროცესში.

მსგავსი პროექტები