ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
Hualing თავისუფალი ინდუსტრიის ზონა
პროექტი:
საერთაშორისო გაყიდვების ხელშეწყობა
თარიღი:
სექ 2021 / იან 2022

PMO-მ წარმატებულად დაასრულა საერთაშორისო გაყიდვების ხელშეწყობის პროექტი Hualing თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან

პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანი იყო, საერთაშორისო გაყიდვების ხელშეწყობა ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის, რაც გულისხმობს სამიზნე ქვეყნებში, სამიზნე სექტორის მოკვლევასა და შესაბამის სექტორებში ბაზების შექმნას, წინასწარ შეთანხმებული კრიტერიუმების შესაბამისად. პროექტის დროს მოხდა 7 სხვადასხვა ბაზრის სექტორული მიმოხილვა და პოტენციალის კვლევა, ასევე შექმნა ორგანიზაციების დეტალური ბაზები, რომელიც სამომავლოდ ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის პოტენციურ პარტნიორებად განიხილებიან.

მსგავსი პროექტები