ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
Smugglers
პროექტი:
Mystery Consumer Research
თარიღი:
ივლ 2022 / იან 2023

მისტიური მომხმარებლის კვლევა 

PMO-მ განახორციელა ალკოჰოლური სასმელების ქსელური საცალო მაღაზიის ორგანიზაციული განვითარების პროექტი. საკონსულტაციო პროექტი მოიცავდა სამ ეტაპად მისტიური მომხმარებლის კვლევას და თანამშრომელთა ანონიმურ გამოკითხვას.

პროექტის ფარგლებში ჩვენმა გუნდმა შეისწავლა და გაანალიზა შიდა დოკუმენტაცია, ჩაატარა სიღრმისეული ინტერვიუები მენეჯმენტის გუნდთან, მოახდინა გაყიდვების დიაგნოსტიკა, რის საფუძველზეც შეიმუშავა რეკომენდაციები კორპორატიული გაყიდვებისა და მართვის სისტემების გასაუმჯობესებლად

მსგავსი პროექტები