რაფიელ ერისთავის ქ. 16
(+995) 511163307
კლიენტი:
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
პროექტი:
ქალაქ მცხეთის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია
თარიღი:
ოქტ 2015 / თებ 2016

ქალაქ მცხეთის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია


საკონსულტაციო პროექტის მიზანი ქალაქ მცხეთის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავება იყო, რომელიც ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის კომპონენტს წარმოადგენდა. პროექტი ორ ძირითად ეტაპად განხორციელდა. პირველ ეტაპზე შესწავლილი იქნა მცხეთის ეკონომიკური სტრუქტურა, ქალაქის უნიკალურობა, ადამიანური რესურსები და ადგილობრივი ინსტიტუციები. პროექტის მეორე ეტაპზე, მიღებული შედეგების საფუძველზე ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის ფორმირება მოხდა, სადაც გათვალისწინებული იქნა პროექტში ჩართული სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ხედვები. პროექტის შედეგად შემუშავდა ქალაქ მცხეთის ეკონომიკური განვითარების 15 წლიანი ხედვა, ხოლო სტრატეგიული და სამოქმედო 5-8 წლიანი გეგმა.

მსგავსი პროექტები

1 2 3 4 5 6 7