ილია ჭავჭავაძის გამზირი 33ე
(+995) 511163307
კლიენტი:
ქეა კავკასუს
სპონსორი:
United States Agency for International Development (USAID)
პროექტი:
პროექტის მდგრადობის უზრუნველყოფის გეგმის შემუშავება
თარიღი:
დეკ 2013 / თებ 2014

პროექტის მდგრადობის უზრუნველყოფის გეგმის შემუშავება


პროექტი გულისხმობდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული, ინტეგრირებული წყლის რესურსების მართვის პროექტის კომპონენტში ქეა საერთაშორისო კავკასიისთვის კონსულტაციის გაწევა. კერძოდ, ქეამ მიიღო რეკომენდაციები არასამთავრობო ორგანიზაციის, ეკოკლუბების ალიანსის ოპტიმალური იურიდიული სტატუსის, ორგანიზაციული და ფინანსური სტრუქტურის შესახებ, ორგანიზაციის მდგრადობის მისაღწევად. თავის მხრივ, ეკოკლუბების ალიანსის მიზანი იყო საქართველოს რეგიონებში, 38 სკოლაში არსებული ეკოკლუბების გაერთიანება გარემოს დაცვითი საკითების გარშემო და მათი აქტიურობის შენარჩუნება.


„ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“ სიღატაკისა და კატასტროფების შედეგების დაძლევისკენ მიმართული საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ადგილობრივი ქვედანაყოფია. მისია კავკასიაში 1988 წლიდან მუშაობს.

მსგავსი პროექტები